Siirry suoraan sisältöön

Vastuullisuus

Cecilia Palombo 2019, Suomenlinna.

Vastuullisuus

Viaporin Kekri on Valitse Vastuullisemmin -tapahtuma!

Lisätietoa Valitse Vastuullisemmin kriteereistä: 

Valitse vastuullisemmin | My Helsinki

Viaporin Kekri täyttää Valitse Vastuullisemmin kriteeristöstä energiaa, ruokaa ja juomaa, sosiaalista kestävyyttä ja muita vastuullisuuskategorioita seuraavasti:

Tapahtuma toteutetaan Suomenlinnan hoitokunnan koordinoimana yhteistyössä Suomenlinnan toimijoiden, Haaga-Helian ammattikorkeakoulun ja opiskelijoiden kanssa. Suomenlinnan hoitokunnalla on sähkösopimus, jossa käytetään 100-prosenttista aurinko-, vesi-, bio- ja/tai tuulisähköä.

Eralp Kahyaoglu 2019, Suomenlinna.

Tapahtumaan saavutaan Kauppatorilta julkisella liikenteellä tai vesibusseilla. Lisäksi kannustamme tapahtumakävijöitä suosimaan julkista liikennettä tai saapumaan Kauppatorille läheltä tultaessa jalan tai pyörällä. Viaporin Kekri tapahtumassa on monelaisia ruoka- ja juomatarjoilupisteitä. Niiden joukosta löytyy myös vegaanisia vaihtoehtoja ja olemme kannustaneet tapahtuman tarjoiluja toteuttavia yhteistyökumppaneita tuomaan valikoimaan mahdollisimman paljon vegaanisia vaihtoehtoja.

Tapahtumakävijöiden on mahdollista täyttää oma juomapullonsa juomavedellä useammassakin yleisö-WC:ssä, joista löytyy myös tietoa hanaveden sopivuudesta juomavedeksi. Vesipisteitä löytyy myös muista tapahtuma-aikaisista pisteistä.Tapahtuman aikana on minimoitu kertakäyttöastioiden käyttö myös tilapäisissä ruokailupisteissä, ja niissä, joista tehdään ulosmyyntiä ja kertakäyttöastioita ei voida välttää, suositaan biohajoavia astioita ja ruokailuvälineitä, joille on järjestetty myös jätteiden lajittelumahdollisuus.Viaporin Kekri on esteetön ja saavutettava niiltä osin, kuin se on suojellussa Unescon maailmanperintökohteessa mahdollista. Suomenlinnan esteettömyydestä löytyy tietoa tästä. Mikäli tapahtumassa on elementtejä, joiden saavuttavuudesta tulee kertoa jotain erityistä, se mainitaan tapauskohtaisesti ohjelmassa. Tapahtumassa on myös ilmaisohjelmaa.

Tapahtuma-alueen suunnittelussa on huomioitu ja minimoitu vaikutukset ympäröiviin viheralueisiin, sillä tapahtuma toteutetaan suojellussa Unescon maaimanperintökohteessa, jossa vaikutukste ympäristöön huomioidaan kulkureiteissä, ohjelman sijoittelussa sekä mahdollisten väliaikaisten rakenteiden perustamisessa ja sijoittelussa.Viaporin Kekri toteutetaan pienellä budjetilla, mikä ohjaa yhdessä vastuullisuus ja kestävyysnäkökulmien kanssa hankintoja. Suosimme lainaamista, vuokraamista ja uusiokäyttöä. Olemme luopuneet paperisesta käsiohjelmasta.Suomenlinnassa on mahdollista lajitella kaikkien tärkeimpien jakeiden lisäksi myös muovi. Lajittelu huomioidaan mahdollisuuksien mukaan myös väliaikaisten jätepisteiden suunnittelussa.

Suomenlinnan hoitokunnan siivouksessa sopimistoimija on sitoutunut käyttämään ympäristömerkittyjä pesuaineita.Suomenlinnan hoitokunnalla on WWF:n Green Office sertifikaatti sekä Sustainable Travel Finland -merkki.

Tapahtuman koordinoijana Suomenlinnan hoitokunnalla on aktiivinen rooli sidosryhmien innostamisessa mukaan vastuullisuustekoihin ja tämä toteutuu myös Viaporin Kekrissä.Viaporin Kekrin tapahtumaviestinnässä annetaan toimintaohjeet terveysturvallisen käyntikokemuksen toteutumiseksi. Pyydämme kaikkia tapahtumakävijöitä osallistumaan tapahtumaan vain terveenä.